Hz Muhammed ( sav ) Peygamber mi ?

By | 25 Mayıs 2015

Peygamberimize İnanmayanlar Buna Ne Cevap Verecek

00 Birinci dersimizin konusu, Peygamber Efendimiz Muhammed AS’ın peygamberliği.
00.07 iki kısım inanç var. Biri taklidi, diğeri de tahkiki.
00.18 taklidi inanç ne oluyor? ‘Evet inanıyorum Peygamberimizin Allah’ın elçisi olduğuna’ delilin ve kanıtın nedir?
00.27 ‘yani inanıyorum’ herhangi bir araştırmaya dayanmayan imana taklidi iman deniliyor.
00.33 Zübeyr Gündüzalp abi konferansta diyor ki; “Bu asırda taklidi iman kurtarmaz”
00.39 bunu bir dipnot olarak verelim.
00.42 bir de tahkiki iman var.
00.43 hakiki iman. Bu araştırmacı ve sorgulayıcı bir iman.
00.48 burada herkes Peygamberimizin hak peygamber olduğuna inanıyordur. Peki herkes kendisine bir sorsun; ‘birisi bizim karşımıza çıksa dese ki neden inanıyorsun, gerçekten o hak peygamber mi, nereden biliyorsun Allah’ın elçisi olduğunu?
1.13 –haşa- kendisi yazmış olamaz mı?’ diye kendine sorduğu zaman afallıyorsak eğer, ikna edici bir cevap veremiyorsak , arkadaşlar, alarm!
1.17 sekerat vakti biliyorsunuz şeytan imanımızı almak için gelecek. Herhalde ‘abdestin farzı kaç’ diye sormayacak değil mi?
1.34 ne soracak? İmani konuları. İnşallah bu ders onun için açıklayıcı, imanımızı artıracak bir ders olacak.
1.49 Peygamberimizin Peygamber olduğunun delilleri binden fazla.
1.57 bugün sadece bir tanesini ele alacağız.
2.05 daha önce bir ders yapmıştık, bir yanda risale-i nur, diğer tarafta İncil vardı. Tabi herkes şaşırdı ben bunu söyleyince ‘neden incil’ diye.
2.16 Hüseyin-i Cisri isminde bir alim var. Bu alim alıyor İncil, Tevrat ve Zebur gibi eski suhufların hepsini alıyor önüne. Peygamber Efendimiz ne diyordu hadisinde, ‘o kitaplarda bana işaretler var’ diyordu.
2.28 Hüseyin Cisri de düşünüyor, diyor ki “peygamberimize bu kitaplarda işaretler vardı ama o kitaplar değiştirilmiş.
2.39 değiştirilmesine rağmen hala kalan bazı işaretler olabilir” diyor.
2.45 ve o kitapları incelemeye başlıyor ve 114 tane Peygamberimize dair işaret buluyor.
2.53 bunlardan sadece bir tanesi, Hz İsa AS diyor ki, “sizinle çok söyleşmem benim gitmem gerek. Bu alemin reisi gelecek çünkü” diyor.
3.09 bunun gibi birçok işaret var. Bugün de binden fazla delilden bir tanesini ele alacağız.
3.23 peygamberimizin okuma yazması var mıydı? Bakın burada bunu vurguluyor.
3.28 Bu Zâtın (peygamberimizin) ümmîliğiyle (okuma yazma bilmediği halde) beraber; getirdiği hakaik-ı kudsiye ve ihtira ettiği ulûm-u âliye (yüksek ilimler) ve keşfettiği mârifet-i İlâhiyenin dersiyle
3.45 Peygamberimizin dersiyle, tâlimiyle, mertebe-i ilmiyede en yüksek makama yetişen milyonlar asfiya-i müdakkikîn (araştırmacı İslam alimlerinden bahsediyor) sıddıkîn-i muhakkikîn ve dâhî hükema-i mü’minîn, bu Zâtın üssül-esas dâvası olan
4.11 (Peygamberimizin davası olan) vahdaniyeti (Allah’ın varlığını ve birliğini) kuvvetli bürhanlariyle bil’ittifak isbat ve tasdik ettikleri gibi,
4.20 buradaki önemli noktayı yakaladık mı arkadaşlar? Peygamberimizin bir ilim bilmesi falan onları geçin, okuma yazma bile bilmeyen bir insanken bir kitapla çıkıyor ve ne diyor?
4.35 Ey insanlık, bu kitap Cenab-ı Hakk’ın size göndermiş olduğu mesajıdır, diyor.
4.42 ve arkasından Peygamberimizin, sahabeler ve ta bu zamana kadar gelen evliyaları düşünün.
4.53 peygamberimizin ümmetinden o kadar yüksek ilim sahibi evliyaullah yetişiyor ki, tarifi mümkün değil.
5.02 bunlardan mesela bir örnek vereyim. Kur’an-ı Kerim kitabımız hakkında yazılan tefsir sayısı Üstad da buna değinmiş, 350 bin.
5.22 bir kitap kaç açıklaması var 350 bin mi? Hayır. 350 bin tefsir yazılmış, bu tefsirlerden bazısı 30 cilt, bazısı 40 cilt hatta 70 cilt olanlar var.
5.38 yani bu apartman kadar, kitap düşünün. Ne anlatıyor bunlar.
5.45 haşa ve kella. Ümmi bir adam okuma yazması olmayan bir adam onun kitabına benziyor mu arkadaşlar.
5.54 okuma yazma bilmeyen bir adam gelecek bir kitap yazacak. Sonra onun arkasından alimler o kitabı aça aça 350 bin tefsir yazacak.
6.01 ha demek ki bu Muhammed AS’ın kitabı değil. Bu Allah’ın kelamı.
6.08 Milyonlarca asfiya bunu yapmıştır işte arakdaşlar.
6.12 Kur’an-ı Kerim’i açıklamışlar. Evet bunlar tasdik ettikleri gibi
6.20 bu muallim-i ekberin ve bu üstâd-ı âzamın hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifak ile şehadetleri,
6.27 gündüz gibi bir hüccet-i risâleti ve sâdıkıyetidir. (işte başlı başına bu bir delil)
6.36 Meselâ Risale-i Nur, ne anlatıyor kardeşim? İman hakikatlerini açıklıyor değil mi amazon ormanlarındaki yağmuru anlatmıyor yani.
6.48 hani bazen diyorlar ya Kuran okumuyorlar risale okuyorlar diye. Ben de bunlara öyle diyorum.
6.53 sanki amazon ormanlarını anlatıyor bu kitap.
6.55 Kur’an-ı Kerim’i anlatıyor, açıklıyor. Peygamberimizin peygamberliğini açıklıyor.
6.59 evet .. Mesela Risale-i Nur. yüz parçasiyle, bu Zâtın sadâkatının bir tek bürhanıdır.(bir tek delilidir)
7.10 Üstad Hazretleri açıklamış bakın biz de mütealalı dersler yapıyoruz. Bazen öyle imanlı dersler oluyor ki coşuyorsun böyle.
7.29 resmen imanın arttığını fark ediyorsun ve bu kitaplarda çok büyük derinlik olduğunu görüyorsun.
7.39 bu kitaplar Üstad Hazretleri ne diyor, sözlerin ne kadar güzelliği varsa Kur’an-ı Kerim’e aittir diyor.
7.43 bu kitaplar Kur’an-ı Kerim’in güzelliğinin çok perdelerden geçmiş gölgesinin gölgesidir arkadaşlar.
7.50 şimdi düşünün Kur’an-ı Kerim’i.
7.51 Sizce arkadaşlar, nefsinize sorun, vicdanınıza sorun.
7.56 okuma yazma bilmeyen birisinin kitabı olabilir mi, bu kadar derinliği olduğu bir halde.
8.03 şöyle bir örnek verelim. Okuma yazma bilmeyen birisini bir adaya götürüyoruz ve diyoruz ki burada sana 124 milyon insan yollayacağız.
8.16 sen bunları eğiteceksin diyoruz. 124 milyon insan, gönderiyorsun süper ilim yapmışlar. Öğretmenleri kimdi bunların? Okuma yazma bilmeyen birisi. Herkes ne der? Bu işin içinde bir iş var der.
8.36 işte arkadaşlar bu işin içinde bir iş var. Bu ümmi bir zatın kitabı olamaz.
8.46 Yedincisi: Âl ve Ashâb namında (sahabeler) ve insanlığın, peygamberlerden sonra feraset ve dirayet ve kemâlâtla en meşhuru
9.02 sahabelerin en büyük özelliklerinden biri feraset (önseziş), dirayet, zeka var.
9.10 ve en muhterem ve en namdarı ve en dindar ve keskin nazarlı taife-i azîmesi, kemâl-i merakla ve gayet dikkat ve son derece ciddiyetle
9.30 bu zâtın bütün gizli ve âşikâr hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini araştırıp ve teftiş ve tetkik etmeleri neticesinde,
9.43 Sahabelerle Peygamberimiz arasındaki muhabbetten size biraz bahsedeyim.
9.48 sahabeler ne diyor? Kemal, merak ve dikkatle.
9.53 peygamberlerimizin en gizli hallerinden tut, en aşikar hallerine kadar dikkat ederlermiş.
9.59 neden? Dinin membaı Kur’an-ı Kerim. Peki Kur’an-ı kerim’den sonra en sağlam kaynak? Hadis-i Şeriflerdir.
10.07 işte sahabeler arkadaşlar, bunun için Peygamberimize çok dikkat ederlermiş.
10.11 bu asırda sorulan sorular nedir mesela?
10.13 ya işte hep söyle helal dairesinin sınırlarında dolaşmak istiyor.
10.19 midye yesem helal mi, namaz kılıyorum da şu olur mu? Şu orucu bozar mı?
10.27 hep su tarz sorular soruluyor değil mi? Ama sahabeler nasıl soru soruyorlarmış biliyor musunuz?
10.35 Cenab-ı Hakk’ın razı etmenin başka yolu var mı? Daha fazla nasıl ibadet edebilirim?
10.38 nasıl imanımızı artırabiliriz? İşte bu minval üzerinden gittikleri için sürekli peygamberimize dikkat ediyorlardı.
10.45 çünkü peygamberimiz bir model. Yani Cenab-ı Hakk işte kulum gibi olmaya çalışın diyor tabiri caizse.
10.55 o yüzden sahabeler çok dikkat etmişler. Ya düşünebiliyor musunuz, peygamberimizin yemeğe tuzla başladığı detayını bile bilebiliyoruz.
11.06 yemeği nasıl yediğini, suyu 3 yudumda içtiğini en ince ayrıntısına kadar biliyoruz.
11.13 bu ne demek biliyor musun? Tuzu bile biliyorsak, sahabeler çok dikkat ediyormuş.
11.19 her haline dikkat ediyorlarmış. Bir peygamber, -haşa ve kella- hak peygamber olmasa bir falso verir değil mi?
11.40 kaç sene peygamberimizin peygamberliği?
11.41 yirmiüç sene boyunca bir günahı bile olmayan.
11.47 ve etrafındakiler çok dikkat ediyorlar. Ufacık bir yanlışı, bir günahı olsa, peygamberlerde günah olmadığı için davasının iptalini düşünecek etrafındakiler.
12.11 işte bizim böyle bir peygamberimiz var.
12.25 bakın ben İngiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunuyum.
12.27 neyi tartışıyorduk biliyor musunuz? ‘İsa AS siyahi miydi, beyaz mıydı?’ bu bile bilinemiyor arkadaşlar.
12.33 o kadar az bilgi var ki. Ama bizim peygamberimize çok dikkat etmiş sahabeler.
12.38 bu zâtın dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatli olduğuna ittifakla ve icmâ ile sarsılmaz tasdikleri ve
12.58 kuvvetli imanları, güneşin ziyasına delâlet eden gündüz gibi bir delildir diye anladı.
13.06 peygamberimizin getirdiği sistemden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar.
13.13 peygamberimizin getirdiği sistem nefsin çok hoşuna giden bir sistem değil.
13.16 neden? Namaz var, oruç var, işte bir ay boyunca aç kalıyorsun. Günahlara giremiyorsun.
13.31 peygamberimiz, -haşa ve kella- gerçek peygamber olmasaydı, hiç böyle bir sistem getirir miydi? 23 sene buna uyacağı bir sistem.
13.46 zor bir sistem. Ne yapardı, kolay bir sistem, dünyevi bir sistem getirirdi.
14.00 ama getirdiği sisteme peygamberin uyması gerekiyor ilk, değil mi?
14.04 ne yapıyor Peygamberimiz. Namazlar, ibadetler hatta arkadaşlar o kadar çok namaz kılıyordu ki Efendimiz, ayaklarının altı yara olacak kadar.
14.13 var mı öyle namaz kılan?
14.14 ya hiç mantıklı mı bir düşünün ya. Bir yalancı peygamber çıkıyor haşa o kadar zorlu bir sistem getiriyor ki nefes alamıyorsun 23 sene boyunca.
14.26 Peygamberimizin bir dakikasının boş geçtiğine dair bir rivayet okumadım arkadaşlar,
14.33 bir sistem getiriyorsun, ve bu sisteme önce senin uyman gerekiyor ve zerre kadar hata yapma ihtimalin yok, bitirirler.
15.02 insan belki bazı şeyleri taklit edebilir ama 23 sene boyunca böyle doluyken, bir insanın –haşa ve kella- böyle bir sistem uydurması zaten aklın ve mantığın kabul etmediği bir şey.
15.18 işte bakın peygamberimizin, peygamberliğinin 3 tane delili.
15.27 birincisinde ne inceledik? Peygamberimizden sonra gelen, ümmetinin çok yüksek seviyede ilim sahibi olması. Evliyalar asfiyalar, tefsirlerin yazılması.
15.41 ikincisi sahabelerin onun her haline dikkat ediyor olması.
15.45 ve üçüncüsü de peygamberimizin getirdiği sistemin nefsin hiç hoşuna gitmeyecek bir sistem olması.
15.55 işte arkadaş böyle bir zat AS, böyle bir sistem getirip buna harfiyen 23 sene boyunca, bir tane günaha girmeden, bir dakikasını bile boşa geçirmeden uyduysa, bu onun getirebileceği, bir insanın kendi isteyebileceği bir sistem olamaz.
16.12 demek ki onun elinde zahir olan Kur’an-ı Kerim olan Allah’ın kelamıdır.
16.18 Peygamberimizin, peygamber olduğunun delillerinden bin tanesinden 2-3 tanesini inceledik.
16.29 devamı Risale-i Nur’da.
16.30 El Fatiha

Anahtar: hz muhammet peygamber mi ?, hz.muhammet peygambermi, muhammet peygamber mi, son peygamber, muhammed peygamber mi ?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir